Accessbars

Accessbars

Vad är Accessbars?


Accessbars är en skön och avslappnande energibehandling som hjälper dig att rensa bland tankar, känslor och sinnesstämningar.

Dina mönster, de ställen där du går på autopilot och det som begränsar dig i ditt liv släpper taget om dig och öppnar helt enkelt upp för nya möjligheter i ditt liv med enkelhet och lätthet.

Behandlingen hjälper dig att slappna av kroppsligt, mentalt och psykiskt och att släppa på oro och stress. När dina tankar saktar ner och inte påverkar dig på samma sätt längre ger det dig ett ökat utrymme för livsglädje och en frihet att agera istället för att reagera.

När dina bars (32 punkter på huvudet) blir körda så ger du dina celler en möjlighet att återgå till sitt normala klotformade utseende. Det gör att din kropp får en återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess.

Access Bars är även en bra behandling för barn. Det ökar det inre lugnet, höjer självkänslan och inlärningsförmågan. De öppnar upp för sin egen kreativitet,vilket underlättar skolgången. Både barn och vuxna med tex ADHD kan uppleva ett ökat lugn. Access Bars används vid stress, utmattning och kronisk värk.